Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Fizyka techniczna          Specjalność: Technologie multimedialne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 13-05-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne39025120270606076036031530415606302
1Wychowanie fiz.90390301301301
2Język angielski15010150302302302302302E
3Terminologia techniczna w j.angielskim30230302
4Technologia inform.30230302
5Ekonomia30230302
6Przedmiot humanistyczny I
15215152
7Przedmiot humanistyczny II
15215152
8Filozofia przyrody30230302
BPrzedmioty podstawowe960733903151051509075304523135120304523120904515204530457
1Wstęp do fizyki matematycznej757304530457E
2Algebra z geometrią604303030304E
3Analiza matematyczna604303030304E
4Wybrane zagad. matem. stosowanej604303030304E
5Podstawy fizyki12010606030306E30304
6Opracowanie danych doświadczalnych304151515154
7Laboratorium fiz. I45445152302
8Mechanika605303030305E
9Drgania i fale604303030304E
10Pole elektromagnet.105860453015430304E
11Projektowanie układów molek.4541515151515154
12Wstęp do programowania604154515454E
13Podst. prog. w języku C++604154515454
14Program. obiektowe604154515454
15Programowanie dla fizyków603154515453
CPrzedmioty kierunkowe6754631521012015154515154453030712090301515191057513453
1Podstawy elektrotechniki452301530152E
2Metrologia fizyczna302151515152
3Podstawy elektroniki453153015303
4Układy i sys. elektron.303151515153E
5Grafika inż.453153015303
6Mechanika płynów604303030304E
7Mechanika kwantowa I605303030305E
8Fizyka stat. i termod.755453045305E
9Wst. do fiz. atomowej454301530154E
10Wst. do fiz. fazy skond.604303030304E
11Laboratorium fiz. II45345453
12Metody mat. fizyki604303030304E
13Metody numeryczne I7543030153030154
DPrzedmioty specjalnościowe45041180152253060105111051590302515305
1Modelowanie i symulacje komputerowe150960903045430455E
2Wizualizacja zjawisk fizycznych90930601530415305E
3Techniki multimedial.453153015303
4Fotografia305151515155
5Projektowanie multimed.
4551515151515155E
6Fizyka współczesna
455301530155E
7Przedmiot wybieralny specj.I
454153015304
11Praktyka studen.11
EPrzedmioty związane z dyplomem18021150301503021
1Seminarium dyplomowe30630306
2Praca dyplomowa1501515015015
Razem26552061155810225390304515013530453018019545453016518075153018015030601530180135105301351545903030165303026
2655360465435435420315225
Egzaminy22343444
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny II
A1a Zarządz.bezp. i hig. pracy

Przedmiot humanistyczny I
A1a Elementy prawa i ochr. wł. int.

Przedmiot wybieralny specj.I
D1a Modelowanie komputerowe

Fizyka współczesna
D1a Elementy fiz.jądr.i kosmologii

Projektowanie multimed.
D4a Projektowanie stron WWW
D4b Projektowanie obiektów wirtualnych